Konsulenter med erfaring med IT til kemi

IT har længe spillet en fremtrædende rolle i kemi. Man får, ligesom alle andre steder i samfundet, leveret uanede mængder af data og kan benytte disse på utallige måder i arbejdet med kemien. Imidlertid indeholder IT også mange faldgruber. Hvilket chromatografi datasystem (CDS) skal man vælge, kan det interfaces med Laboratory Information Management Systemet (LIMS) og hvordan med virksomhedssystemet (ERP). Hvordan påvirker de hinanden. Hvor mange konsulenttimer skal der bruges på installation, hvordan er licensen skruet sammen og hvad er de løbende udgifter. 

Et typisk svar på alle disse spørgsmål er at lave en User Requirement Specification, ofte på flere hundrede sider, som sendes rundt til leverandører der kommer med lange og indviklede svar, kun få forstår. Meget, meget mere kan føjes til ovenstående. Derfor er det vigtigt at virksomheder kun køber det de har brug for, med de ressourcer de har afsat. Chemistry Consulting har konsulenter med mange års praktisk erfaring med indkøb, implementering og drift af sådanne systemer. Og i modsætning til IT folk, leverer vi konsulenter med kemiske kompetencer. Dvs. at vi forstår kundernes behov, også kundernes tekniske kunnen, og benytter dette som platform for at fortage korrekt rådgivning ved indkøb og implementering af IT systemer.

Chemistry Consulting - Logo       Øverødvej 68B, Holte - Tlf.: +45 42 41 29 29 - Kontakt os 

Privacy Policy

©2020 Chemistry Consulting / All Rights Reserved.