Udvikling af energiteknologi

Energiteknologi er nøglen til succes i vores samfund. Derfor har Chemistry Consulting energiteknologi som et fokuspunkt, hvortil vi leverer ydelser. Energiteknologien, vi kan bidrage til udvikling af, er især indenfor det elektrokemiske område hvor vi har stor erfaring med udvikling af batteriteknologi og brændselscelleteknologi, herunder:

  • Udvikling af batterier
  • Produktion af batterier
  • Udvikling af elektrodematerialer
  • Strømforsyning for bærbar forbrugerelektronik
  • Lagring af energi
  • Lagring af hydrogen
  • Elektrolyse
  • Udvikling af katalysatorer
  • Udvikling af ovne

Chemistry Consulting har udover ovenstående også erfaring med generel produktudvikling, hvilket giver kunder indenfor energiteknologi en hurtig vej til at få et projekt fuldført. Indenfor energiteknologi råder Chemistry Consulting over egne faciliteter, Dvs. udviklingarbejde kan outsources fuldstændigt til Chemistry Consulting, uden det påvirker egen drift mht. laboratoriefaciliteter, medarbejdere eller udstyr.

Chemistry Consulting - Logo       Øverødvej 68B, Holte - Tlf.: +45 42 41 29 29 - Kontakt os 

Privacy Policy

©2020 Chemistry Consulting / All Rights Reserved.