Udvikling af materiale og stoffer

Hos Chemistry Consulting har vi erfaring med udvikling af materialer og stoffer specielt indenfor udvikling af keramiske materialer og brugen af disse. Vores ekspertiser er især indenfor:

  • Syntese af uorganiske kemiske stoffer
  • Fremstilling af keramiske pulvere og materialer
  • Fremstilling af prototyper
  • Udvikling af specielle legeringer
  • Overfladebehandling og overflademodifikationer
  • Materialer til implantater
  • Anvendelse af saltsmelter
  • Højtemperaturkemi
  • Tape-Casting
  • Produktudvikling

Da vi besidder et stort netværk påtager vi os gerne andre udviklingsopgaver, da vi som vha. samarbejdspartnere laver en optimal udviklingsgruppe som kan løse opgaven hurtigt og effektivt.

Chemistry Consulting - Logo       Øverødvej 68B, Holte - Tlf.: +45 42 41 29 29 - Kontakt os 

Privacy Policy

©2020 Chemistry Consulting / All Rights Reserved.