Den rette faglige person

Vi mener at det er vigtigt at besidde de rette faglige kompetencer for at kunne udfylde en stilling som kemisk medarbejder.

Vi påtager os derfor at hjælpe med at rekruttere den rette faglige person til en stilling. Det kan dreje sig om:

    •    Udarbejdelse af stillingsopslag
    •    Gennemlæsning og vurdering af kandidatur
    •    Medvirken ved ansættelsessamtaler

Vi udtaler os ikke om de personlige egenskaber hos en kommende medarbejder og samarbejder derfor også gerne med rekrutteringsbureauer.

De konsulenter, vi benytter til rekruttering, har lang tids erfaring med ansættelse af medarbejdere indenfor kemibranchen sammenholdt med en stærk faglig viden. På den måde sikrer vi, at dine nye medarbejdere besidder de rette faglige kompetencer til en given stilling.

Chemistry Consulting - Logo       Øverødvej 68B, Holte - Tlf.: +45 42 41 29 29 - Kontakt os

© 2013 Chemistry Consulting / All Rights Reserved.